Årsmöte i föreningen Klassbåtar 2021-03-17

Det allvarliga läget med Coronaviruset och stränga föreskrifter från FoHM och regeringen gör att Klassbåtars styrelse bedömer att vi måste hålla social distans och därför genomföra årsmötet digitalt, denna gång med Zoom.

Kallelsen till Årsmöte

Styrelsens Verksamhetsberättelse

Ekonomisk översikt och budget för år 2021

Verksamhetsplan 2021

Revisionsberättelse