× Home Uppgift Nyheter Plattform Ursprunlig projekt-beskrivning Ekonomi Båttyp Demo
Dekal

Föreningen Klassbåtar

☰ open Skriv ut

Föreningen har bildats 2018. På det första mötet den 21 februari, utsågs en interimsstyrelse med uppgift att utarbeta förslag till stadgar för föreningen och kalla till ett konstituerande möte, vilket ägde rum den 20 mars. På detta andra möte valdes styrelse och stadgarna antogs med liten ändring. Medlemsavgift beslöts till 20 kr/år för personlig medlem och 500 kr/år för aktiv klassorganisation.


Den 17 maj ägde det konstituerande styrelsemötet rum. Samma dag hade skatteverket tilldelat föreningen Klassbåtar organisationsnummer 802516-6649. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:


Gunnar Tidner, ordförande
Bo Mejner, sekreterare
Bruno Skog, kassör
Anders Borg, övrig ledamot


Under mötet förbereddes en ansökan till Swedbank om att bli föreningskund med bankkonto och bankgiro. Den 24 maj bekräftade Swedbank att de mottagit inskickad ansökan. Men sedan kom att dröja ända till i september innan det blev klart med bankkontot och bankgiro 5298-8789.


Under år 2018 har styrelsen haft ytterligare tre styrelsemöten. Arbete pågår att förbättra Klassbåtars hemsida www.klassbatar.se, anpassa den så att visning i mobiltelefon och surfplatta fungerar bra samt göra den mer informativ med bättre struktur och tydliga menyer.