× Home Uppgift Nyheter Plattform Ursprunlig projekt-beskrivning Ekonomi Båttyp Demo

Ekonomi

☰ open Skriv ut

Föreningens ekonomi vilar på medlemsavgifter från aktiva klassorganisationer (500 kr/ år), engångsbetalningar från klassorganisation som avvecklar sin verksamhet och lägger upp information på klassbatar.se och medlemsavgifter från enskilda (20 kr/år). När en klassorganisation upphör att vara aktiv, slutar den att betala medlemsavgift, men bör vid sin nedläggning till Klassbåtar erlägga ett rimligt belopp av kvarvarande medel. Det är viktigt att organisationen i sina stadgar inte har någon bestämmelse som skulle utesluta Klassbåtar som mottagare. Klassorganisationer betalar till Klassbåtar i slutet av sin livscykel. Det hela blir som ett pyramidspel när organisationerna har livscyklar som är tidsförskjuten i förhållande till varandra.


Kostnaderna för verksamheten består av avgift till Swedbank för Företagspaket Bas (företagskonto, bankgironummer och internetbank) 900 kr/år, avgifter till One.com för (webbhotell, domänavgift, backup och återställning) totalt fn 709 kr/år. Dessutom tillkommer kostnader för möten.


Inga arvoden utges till styrelsen. SYSOP kan få ersättning enligt taxa för jobb som utförs åt en klassorganisation.