× Home Uppgift Nyheter Plattform Ursprunlig projekt-beskrivning Ekonomi Båttyp Demo

Medlemskap

☰ open Skriv ut

Medlem i föreningen Klassbåtar kan vara personlig medlem eller klassorganisation. Styrelsen är angelägen om att föreningen ska ha många medlemmar. Medlemsavgiften för personlig medlem har avsiktligt sats till så lågt som 20 kr/år. Betala gärna 100 kr för 5-årigt medlemskap eller 200 kr för 10-årigt, det blir mindre administration. Det finns inga krav av typ vara båtägare eller tillhör någon båtorganisation för att vara medlem i Klassbåtar.


Det är medlemmarna som utgör basen i föreningen, det är de som ger föreningen styrka och fyller viktig funktion på föreningens årsmöte. När årsmötet är samlat är det förenings högsta beslutande organ och det är här medlemmarnas röster avgör besluten som fattas. Styrelsen är inför årsmötet ansvarig för sin förvaltning. Det är bara årsmötet som kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet.


Vi söker kontakt med - och välkomnar som medlemmar - personer med kunskap och kännedom om klasser där organisationen upphört eller kanske aldrig funnits.