× Home Uppgift Nyheter Plattform Ursprunlig projekt-beskrivning Ekonomi Båttyp Demo

Plattform Webbhotel One.com

Skriv ut

Plattformen som Klassbåtar disponerar på One.com webbhotell består av en Apache server med operativsystem Linux 4.4 och 25 GB solid state-hårddisk (SSD), kan vid behov uppgraderas till 100 GB. I Linux är till skillnad från Windows filnamn case sensitive, dvs man skiljer på stor och liten bokstav. Detta är viktigt, det kan få till följd att något man gjort och provat ut i windows inte fungerar när det läggs upp på Klassbåtar.

På klassbatar.se använder vi teckenkodningen utf-8. Det kan medföra att text innehållande svenska tecken å ä ö é ü kan se konstig ut. En god regel är att i filnamn undvika dessa tecken, byt ut dem mot a o e u. Se till att namn stavas på exakt samma sätt i filnamnet och i länk dit.

När en klassorganisation blir medlem i Klassbåtar tilldelas organisationen en undermapp till rot-mappen i klassbatar.se. Tabellen båtar uppdateras med en rad för varje båttyp som organisationen ansvarar för. Läs i projektbeskrivningen på sid 2 om "Klassmappar" och tabellen båtar som styr mappstrukturen på klassbatar.se.


OK, plattformen finns men hur gå vidare? Börja i liten skala i din lokala miljö. Samla material. Skriv några exempel i word. Har du någon bra bild som illustrerar texten, lägg in den i word. Wordfiler kan sparas i format .docx eller .doc, även i HTML (.htm eller .html) samt exporteras till pdf. Skapa på lämplig plats i din dator, på en hårddisk eller USB-sticka, en ny mapp med samma namn som den tilldelade mappen. Har du inte tilldelats någon mapp, kan du ge mappen ett annat namn t ex prov, det går att döpa om den senare.


Nästa steg är att lägga in en indexfil i mappen. I listan nedan med länkar, sätt markören över den fjärde raden, högerklicka och välj ”spara länk som”. I fönstret som öppnas leta dig fram till din mapp och klicka på ”Spara”. Nu ligger indexfilen index.html som enda fil i mappen. Filen är en ren textfil. Du kan öppna den i Anteckningar/Notepad eller annan lämplig editor, t ex Sublime Text (USD $80, gratis att prova före köp) eller Visual Studio Code (gratis). Prova att dubbelklicka på filen så att den öppnas med din webbläsare, t ex Firefox eller Chrome. Nu kan du se hur det kommer att se ut. Kopiera de filer du tidigare gjort klart till mappen. Med lämplig editor ändra koden i index.html så att länkarna stämmer, ersätt texterna i mallen med lämplig nyskriven text. Du kan hålla index.html öppen samtidigt i editorn och webbläsaren. Spara ändringarna du gör i editorn, klicka på lämpligt ställe i webbläsaren så sidan uppdateras (läses in på nytt). Då ser du resultatet av dina ändringar. Upprepa processen tills du är nöjd med resultatet.


När du kommit så långt att det är dags att lägga upp materialet på klassbatar.se kopiera mappen med hela innehållet, alla filer och eventuella undermappar till en USB-sticka. Lämna eller skicka stickan till en SYSOP som hjälper dig att lägga upp det. Om ditt material inte är för stort kan du i stället för USB-sticka använda utforskaren och lägga allt i en komprimerad mapp. Markera mappen, högerklicka och välj ”skicka till komprimerad mapp". Då skapas en zip-fil typ prov.zip, som du kan skicka som bilaga i mail till sysop@klassbatar.se. Hur stor filen kan vara beror på vilken mejltjänst du har. One.com klarar att skicka och ta emot filer på upptill 70 MB


Fortsätt gärna att vidareutveckla ditt material i lokal miljö. Hör av dig när det är dags att lägga upp mer.


PHP & Databas One.com har stöd för PHP & Databas - MariaDB. PHP är ett programmeringsspråk med öppen källkod som körs på en webbserver. Det är ett av de mest populära språken för att bygga en hemsida. PHP är ett skript på serversidan som innebär att det körs via servern, till skillnad från HTML som körs i webbläsaren. Genom att kombinera PHP med HTML kan man skapa dynamiska webbplatser. Med phpMyAdmin kan man hantera tabeller i en databas. Med nuvarande abonnemang Hosting Starter får man ha endast en databas. Om och när vi uppgraderar abonnemanget kan vi skapa hur många databaser vi vill med unikt lösenord för varje. Då blir det möjligt att låta klassorg-användare själv hantera en databas på One.com med behörighet begränsad till den egna databasen.


Iframes En klassorganisation kan använda iframe för att i egen hemsida visa material som lagts på klassbatar.se. Se exempel i Demo.


Länkar till mer utförlig information: