× Home Uppgift Nyheter Plattform Ursprunlig projekt-beskrivning Ekonomi Båttyp Demo

Medlemskap för klassorganisation

☰ open Skriv ut

Medlemmar i föreningen Klassbåtar kan vara personliga medlemmar (20 kr/år) eller klassorg-medlem (500 kr/år). För klassorganisation medför medlemskapet rättighet att få en egen mapp direkt under rot-mappen i klassbatar.se och där lagra ett arkiv och annan information till nytta för ägare till de båttyper klassorganisationen företräder, information som klassen själv utformar. Vid behov kan undermappar till den egna mappen skapas i flera nivåer, men ingen ny mapp direkt under rotmappen. För aktiva klasser med egen hemsida går det bra länka till den. Material i mapp bör ses som statiskt men det går att komplettera med ny information eller uppdatera befintlig. Material som inte skall vara public går att skydda med kraftfullt lösenord. Varje klass bestämmer själv vad som skall vara public och vad som skall vara restricted för allmänheten. Reklam är inte tillåten, enda undantag är typ rekryteringsbroschyr för klassorganisationen. Organisationens styrelse skall utse en person att företräda organisationen vid Klassbåtars möten. Denne bör vara personlig medlem i Klassbåtar.


Säkerhet. För att ladda upp material på klassbatar.se måste man ha behörighet i form av lösenord för de tjänster som utnyttjas. Tyvärr är det inte möjligt att begränsa behörighet till viss mapp eller del av hemsidan. Den som får behörighet att ladda upp material blir även behörig att ladda ner och läsa allt som ligger på hemsidan, även sådant som är skyddat av lösenord. Styrelsen har därför valt att ge behörighet till endast några få personer som utses till systemoperatörer (SYSOP).


Klassorganisation som vill bli medlem i Klassbåtar kan använda formuläret i Intresseanmälan, ge svar på relevanta frågor och lämna kontaktuppgifter och andra meddelande.


Checklista. Som hjälp för att bedöma i vilken del av livscykeln klassorganisationen befinner sig i kommer här en lista som bygger på erfarenheter från flera klubbar.

Medlemsutvecklingen, är antalet medlemmar stabilt eller sjunkande?
Om sjunkande, hur länge?
Egna kapitalets utveckling över tiden.
Antal genomförda aktiviteter per år och antal deltagare.
Har någon aktivitet fått inställas pga otillräcklig anslutning av deltagare?
Antal deltagare i årsmöten de tre senaste åren.
Är det svårt att rekrytera nya styrelseledamöter och andra funktionärer?