× Home Uppgift Nyheter Plattform Ursprunlig projekt-beskrivning Ekonomi Båttyp Demo

Uppgift

Skriv ut

Föreningen Klassbåtar har till uppgift:

att för framtiden digitalt säkra och hantera immateriella tillgångar som finns i olika klassorganisationers arkiv eller kan finnas i privatpersoners ägo, så att sådant material kan bevaras och finnas tillgängligt för nuvarande och kommande ägare av våra båtar.

att vara ett forum och stöd för initiativ och samarbete mellan klassförbund/klassorganisationer.

att vara en portal för ägare av klassbåtar för information och kontakt med bestående klassorganisation för båttypen.

att vara en portal för nedlagda klassförbund/båtorganisation som är eller har intressant information.

att vara en portal för båttypsföreningar som har information om båtar från -60 , -70 , -80 , -90 talen de tidiga plastbåtarna.