× Home Uppgift Nyheter Plattform Ursprunlig projekt-beskrivning Ekonomi Båttyp Demo

Uppgift

☰ open Skriv ut

Föreningen Klassbåtar har till uppgift:

att för framtiden digitalt säkra immateriella tillgångar som finns i olika klassorganisationers arkiv, så att sådant material kan bevaras och finnas tillgängligt för nuvarande och kommande ägare av våra båtar.

att vara ett forum och stöd för initiativ och samarbete mellan klassförbund/klassorganisationer.

att vara en portal för ägare av klassbåtar för information och kontakt med bestående klassorganisation för båttypen.