× Home Uppgift Nyheter Plattform Ursprunlig projekt-beskrivning Ekonomi Båttyp Demo

Intresseanmälan

☰ open Skriv ut

Gör intresseanmälan och lämna kontaktuppgifter via formulär på docs.google.com.


Länk till formuläret
https://goo.gl/forms/e9b9A8eWx6fxBTfe2


Formuläret är uppdelat i 3 avsnitt. Del 1 gäller främst personligt medlemskap men bör ifylles av alla. Del nr 2 gäller för klassorganisation som är aktiv. Del 3 gäller för båttyper som nu saknar aktiv klassorganisatioon. Hoppa över det som inte är relevant. Man kan gå fram och tillbaka mellan avsnitten. När du är klar klicka på knappen Skicka sist i avsnitt 3. Du har möjlighet att redigera ditt svar.